top of page

Pracovné uplatnenie

Učitelia lyžovania a snowboardingu, kolegovia, priatelia,

naše združenie vzniklo a jeho činnosť je zameraná na vzdelávanie a prípravu inštruktorov pracujúcich v Slovenských lyžiarskych a snowboardových školách. Podobne je to vo všetkých členských štátoch ISIA. Preto funguje naša spolupráca, preto existujeme a preto sme schopní ponúknuť Vám všetkým kvalitný produkt vzdelávania.


Tí čo sa neuskromnili a ani sa nechcú uspokojiť s najvyšším dosiahnutým vzdelaním na Slovensku môžu svoje vzdelanie ďalej rozširovať v ostatných členských štátoch ISIA. Je pravdou a o tomto hovoria aj oficiálne dokumenty európskeho parlamentu (prikl. §35 a 36 smernice EÚ z roku 2005), že neexistuje automatické uznávanie vzdelania v zahraničí, avšak naša asociácia bude vytrvalo pracovať na podmienkach možného uznania - na základe referencií, a Vášho možného uplatnenia v zahraničí. Pravidelne sa na nás obracajú zahraničné lyžiarske a snowboardové školy (školy snežných športov) so záujmom o ponuku učiteľov s referenciami. Aj preto už v najbližšej dobe pripravuje naše združenie model, ktorým bude doporučovať resp. nedoporučovať učiteľov snežných športov členov asociácie SAPUL a ÚNIE LaSŠ.


Z Vašej strany je nevyhnutné sledovanie našej web stránky www.sapul.sk a aktívnejšie sa podieľať na tvorbe pripomienok ku vzdelávaniu, k riešeniu horúcich problémov. Naša úloha v tejto situácii vôbec nie je ľahká ako sa mnohým z Vás možno zdá. Z nášho pohľadu je nevyhnutné vyhovieť do maximálnej možnej miery Vám ako členom s riadne si splnenými povinnosťami a medzinárodným dohovorom. Uchádzač o prácu podobne ako u nás tak aj v zahraničí v prvom rade preukazuje svoj záujem, následne - dosiahnuté vzdelanie, (prioritne z krajiny, v ktorej sa uchádza o prácu) referencie, znalosti cudzích jazykov, a ďalšie požiadavky konkrétneho zamestnávateľa.


Pevne verím, že naše združenie pripraví pre Vás do budúcnosti také podmienky, ktoré budú v rámci EÚ resp. ostatných členských štátov dostatočne dôstojné a akceptovateľné. To ostatné schopnosť presadiť sa a získať lepšie platené miesto je už len na každom z Vás.

Jaroslav Pavelka  |  Prezident SAPUL a Únie LaSŠ Slovenska

Comments


bottom of page