top of page

Pozor! Zmena termínov decembrových kurzov

Na zasadnutí lektorského zboru dňa 8. 11. 2020 boli z dôvodu nepredvídateľnej epidemiologickej situácie zmenené termíny decembrových kurzov.


Aby sme dokázali garantovať hlavné decembrové kurzy, museli sme presunúť začiatok hlavného kurzu "C" pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu o týždeň neskôr zo 4.12.2020 na 11.12.2020. Toto rozhodnutie žiaľ ovplyvnilo aj ďalšie kurzy, ktoré boli v decembri naplánované a museli byť pre limitovaný počet lektorov zrušené alebo presunuté na iný termín.


Zmeny kurzov

Termíny kurzov na január ostali nezmenené.


Dôležitá informácia ku kurzu "C"

SAPUL plánuje zrealizovať kurz "C" aj za najprísnejších epidemiologických opatrení. Už dnes pracujeme na alternatívach, ako zabezpečiť kurzantom prednášky pomocou videokonferencií. Je možné, že v priebehu mesiaca november vypíšeme kurzy v 2 lokalitách tak, aby boli dodržané nariadenia, ktoré bránia zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí.


Prosím, venujte aj naďalej zvýšenú pozornosť našim webovým a facebookovým stránkam, cez ktoré Vám sprostredkúvame najaktuálnejšie organizačné informácie, ktoré máme dostupné.


Vidíme sa na svahu...Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page