Pozor! Zmena termínov decembrových kurzov

Na zasadnutí lektorského zboru dňa 8. 11. 2020 boli z dôvodu nepredvídateľnej epidemiologickej situácie zmenené termíny decembrových kurzov.


Aby sme dokázali garantovať hlavné decembrové kurzy, museli sme presunúť začiatok hlavného kurzu "C" pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu o týždeň neskôr zo 4.12.2020 na 11.12.2020. Toto rozhodnutie žiaľ ovplyvnilo aj ďalšie kurzy, ktoré boli v decembri naplánované a museli byť pre limitovaný počet lektorov zrušené alebo presunuté na iný termín.


Zmeny kurzov

Termíny kurzov na január ostali nezmenené.


Dôležitá informácia ku kurzu "C"

SAPUL plánuje zrealizovať kurz "C" aj za najprísnejších epidemiologických opatrení. Už dnes pracujeme na alternatívach, ako zabezpečiť kurzantom prednášky pomocou videokonferencií. Je možné, že v priebehu mesiaca november vypíšeme kurzy v 2 lokalitách tak, aby boli dodržané nariadenia, ktoré bránia zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí.


Prosím, venujte aj naďalej zvýšenú pozornosť našim webovým a facebookovým stránkam, cez ktoré Vám sprostredkúvame najaktuálnejšie organizačné informácie, ktoré máme dostupné.


Vidíme sa na svahu...NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020